Kolejna stacja „Lux-Motor Oil” w Programie BAQ!

Stacja Paliw Chodkowo-Kuchny została kolejną po Sadykierzu przyjętą w poczet stacji objętych Programem BAQ, organizowanego przez Grupę Orlen Paliwa.

Więcej o programie: https://www.paliwabaq.pl/PL/oProgramie/Strony/default.aspx