Stacja Świerkowo w Programie BAQ

Stacja Paliw Świerkowo została kolejną po Sadykierzu oraz Chodkowie-Kuchnach przyjętą w poczet stacji objętych Programem BAQ, organizowanego przez Grupę Orlen Paliwa.

Oznacza to sprzedaż najwyższej jakości paliw badanych przez Orlen Laboratorium.
Więcej informacji o Programie: www.paliwabaq.pl